|  | 

Mediator Lublin

Szkolenia

Szkolenia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Szkolenia


Tytuł szkolenia
Warsztat mediatora w przygotowywaniu i formułowaniu ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych.

Adresaci szkolenia
Mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów przy sądach okręgowych, absolwenci i studenci studiów podyplomowych oraz kursów z zakresu mediacji.

Wymagania wstępne
1. Dostarczenie jednego z wymienionych dokumentów:

udokumentowany wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych – gospodarczych złożoną w sądzie okręgowym
dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresie mediacji obejmujący mediacje cywilne – gospodarcze
dokument potwierdzający, iż dana osoba jest w trakcie odbywania nauki na studiach podyplomowych w zakresie mediacji, gdzie w programie nauczania znajduje się tematyka mediacji cywilnych – gospodarczych
dokument stwierdzający ukończenie kursu, szkolenia w zakresie mediacji cywilnych – gospodarczych.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Czas trwania
18 godzin lekcyjnych.
Sobota od godz. 9.00 do godz. 18.00
Niedziela od godz. 9.00 do godz. 18.00

Prowadzący szkolenie
Rafał Cebula
Sędzia, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, wykładowca na kilku uczelniach wyższych w tym w zakresie mediacji, autor glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także autor artykułów o tematyce mediacyjnej.

Robert Kaszczyszyn
Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Certyfikowany trener- szkoleniowiec, superwizor w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji od 2001 roku. Współautor programu szkoleniowego w zakresie mediacji cywilnych, karnych i nieletnich. Wykładowca na kliku wyższych uczelniach w Polsce. Od 2011 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie.

Opis szkolenia – realizowane treści
1. Etap porozumienia w mediacji. Cele etapu porozumienia, zadania mediatora, rola mediatora w ugodowym zakończeniu mediacji.
2. Ugoda mediacyjna. Charakter prawny ugody mediacyjnej, ugoda mediacyjna na tle innych umów w obrocie gospodarczym, zakres przedmiotowy ugody mediacyjnej.
3. Przesłanki ważności ugody mediacyjnej. Technika sporządzania ugody mediacyjnej, podstawowe warunki ugody mediacyjnej, klauzule w ugodach mediacyjnych.
4. Ugoda mediacyjna a odpowiedzialność mediatora. Postępowanie co do zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej zawartej przed mediatorem.
5. Formułowanie ugody w mediacji pośredniej i bezpośredniej.
6. Praktyka sporządzania ugód na wybranych przykładach – ćwiczenia.
7. Dyskusja. Wnioski. Podsumowanie.

Forma zajęć
Warsztaty.

Metody pracy
– metoda podająca: wykład informacyjny (służy przekazaniu informacji w sposób usystematyzowany), wykład konwersatoryjny;
– metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, metoda przypadków, burza mózgów;
– metoda programowana: prezentacja – pokaz slajdów;
– ćwiczenia symulacyjne.

Koszt szkolenia
400 zł

szkolenia

Zobacz także nasze pozostałe artykuły:

szkolenia

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • INSPIRACJE Z UKRAINY

  INSPIRACJE Z UKRAINY

  INSPIRACJE Z UKRAINY I pewno tak było, choć trzeba pamiętać, że do połowy XVII w. czynniki pobudza­jące mogły jeszcze górować nad innymi. Na Ukrai­nie wpływy polskie doprowadziły do wystawienia pierwszych utworów dramatycznych w języku ukraińskim; wkrótce miał dawać je regularnie, też za przykładem polskim, teatr kolegium pra­wosławnego w Kijowie (powst. w 1632). Jedno­cześnie szły z

 • Koszty mediacji

  Koszty mediacji

  Mediacje sądowe W sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych koszty mediacji skierowanej przez sąd reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych

 • Radca prawny Barlinek

  Radca prawny Barlinek

  Na kłopoty radca prawny Pomoc profesjonalistów w zakresie prawa przydaje się niemalże każdemu, chociaż na pewno nie w tym samym momencie życia. Czasami okazuje się, że potrzebujemy ich w czasach młodości, a czasami na starość. Niestety u niektórych osób problemy są poważniejsze i bardziej skomplikowane, dlatego wymagają dodatkowych nakładów czasu oraz pieniędzy. Mimo to warto

 • Kancelaria adwokacka Poznań

  Kancelaria adwokacka Poznań

  Wizyta w kancelarii O pomoc prawną najlepiej poprosić profesjonalistę. Co prawda wiele osób kończąc studia prawnicze uważa, że są doskonale przygotowani do uprawiania zawodu, jednakże młody absolwent niekoniecznie jest w stanie dobrze przeprowadzić daną sprawę sądową. Ponadto musi najpierw ukończyć aplikację, na którą bardzo ciężko jest się dostać. Właśnie dlatego lepiej zgłosić się do osoby,

 • Kancelaria prawna Poznań

  Kancelaria prawna Poznań

  Adwokat z urzędu – czy to dobry pomysł? Wiele osób ma świadomość tego, iż w przypadku wytoczenia aktu oskarżenia, osoba oskarżona ma prawo ubiegać się o przyznanie adwokata „z urzędu”. Jest to szczególna postać przywileju, który wypełnia argument odnośnie tego, iż każdy ze stawianych pod sąd ma prawo do obrony. Ważne jest także zrozumienie pewnej